Aktywni Samodzielni II

Każda z form rehabilitacji, świadczona przez naszą Fundację, może być bezpłatna. Jest to możliwe m.in. dzięki współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który dofinansowuje nasz projekt „Aktywni – Samodzielni II” – kompleksowa rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, realizowany w okresie 01.04.2020 – 31.03.2021.

Głównym celem jest zwiększenie samodzielności dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością poprzez poprawę koordynacji oraz sprawności ruchowej, wzrost poczucia samoakceptacji i samooceny, integracja ze społeczeństwem, zwiększenie otwartości na świat, nabycie umiejętność radzenia sobie z emocjami, przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym oraz aktywizacja społeczna i zwiększenie życiowej zaradności.

Warunkiem udziału w projekcie jest spełnienie kilku kryteriów:

  • posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności
  • zamieszkanie w województwie mazowieckim
  • wiek poniżej 18 roku życia

Kryteria i zasady rekrutacji:

1 Informacje o rozpoczęciu rekrutacji będą zamieszczone na Facebooku, na stronie internetowej Fundacji, na tablicy ogłoszeniowej Fundacji oraz w szkołach integracyjnych i specjalnych.

2 O przyjęciu do projektu decyduje wiek dziecka, miejsce zamieszkania oraz kolejność zgłoszeń.

3 Rejestracja uczestników dokonuje się poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego w biurze Fundacji.

4 Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest poprawne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i dokumentów rekrutacyjnych opisanych powyżej oraz przedłożenie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Harmonogram realizacji projektu:

Kwiecień 2020 – powołanie i rozpoczęcie prac zespołu odpowiedzialnego za realizację projektu, przydział zadań i funkcji

  • Kwiecień –listopad 2020 – rekrutacja beneficjentów projektu
  • Kwiecień 2020 – marzec 2021 – prowadzenie zajęć rehabilitacyjno – terapeutycznych
  • Kwiecień 2020 – marzec 2021 – zakup sprzętu rehabilitacyjnego i materiałów edukacyjno – terapeutycznych
  • Kwiecień –sierpień 2020 – wyposażenie pomieszczenia do alpakoterapii
  • Kwiecień 2020 – marzec 2021 – prace remontowe

Zostań wolontariuszem!

Działania naszej Fundacji i Stajni nie byłyby możliwe bez pracy wolontariuszy. To oni pomagają w opiece nad końmi, wspierają instruktorów, dbają o porządek w stajni, są przy wszelkich wydarzeniach począwszy od wycieczek szkolnych aż po cykliczne imprezy.

POMAGAJ

Fundacja Pociechom nieodpłatnie prowadzi hipoterapię oraz inne formy rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci. Jeśli chcesz, aby tak było nadal – pomóż nam! Możesz dokonać jednorazowej wpłaty lub wspierać nas, co miesiąc.
WSPOMÓŻ

Projekty

Przejrzyj aktualnie projekty prowadzone przez naszą Fundację.
PRZEJRZYJ TERAZ
fundacja pociechom wolontariusze

Zapisz się do naszego Newslettera

Bądź z nami na bieżąco. Dowiedz się o najnowszych wydarzeniach, imprezach organizowanych przez naszą Fundację i innych ciekawych informacjach.
Skip to content