fundacja-pociechom-logo-kolor

+48 537 24 26 28
+48 530 90 80 90
+48 22 870 28 28

wydarzenia@pociechom.org.pl

Wybrzeże Puckie 2, Warszawa

Aktywni Samodzielni II

Projekt jest współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt zakończony

Każda z form rehabilitacji, świadczona przez naszą Fundację, może być bezpłatna. Jest to możliwe m.in. dzięki współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który dofinansowuje nasz projekt: „Aktywni – Samodzielni II” – kompleksowa rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, realizowany w okresie 01.04.2019 – 31.03.2022.

Głównym celem projektu jest zwiększenie samodzielności dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością poprzez poprawę koordynacji oraz sprawności ruchowej, wzrost poczucia samoakceptacji i samooceny, integracja ze społeczeństwem, zwiększenie otwartości na świat, nabycie umiejętność radzenia sobie z emocjami, przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym oraz aktywizacja społeczna i zwiększenie życiowej zaradności.

Warunkiem udziału w projekcie jest spełnienie kilku kryteriów:

  • posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności
  • zamieszkanie w województwie mazowieckim
  • wiek poniżej 18 roku życia

 

Zasady rekrutacji:

1. Informacje o rozpoczęciu rekrutacji są zamieszczane na Facebooku, na stronie internetowej Fundacji, na tablicy ogłoszeniowej Fundacji oraz w szkołach integracyjnych i specjalnych.

2. O przyjęciu do projektu decyduje wiek dziecka, miejsce zamieszkania oraz kolejność zgłoszeń.

3. Rejestracja uczestników dokonuje się poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego w biurze Fundacji.

4. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest poprawne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i dokumentów rekrutacyjnych oraz przedłożenie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 
W okresie od 1 kwietnia 2021 do 31 marca 2022 zgodnie z poniższym harmonogramem realizujemy trzeci rok projektu:
  • Kwiecień 2021 – powołanie i rozpoczęcie prac zespołu odpowiedzialnego za realizację projektu, przydział zadań i funkcji
  • Kwiecień 2021 – listopad 2021 – rekrutacja beneficjentów projektu
  • Kwiecień 2021 – marzec 2022 – prowadzenie zajęć rehabilitacyjno – terapeutycznych
  • Kwiecień 2021 – marzec 2022 – zakup sprzętu rehabilitacyjnego i materiałów edukacyjno – terapeutycznych
  • Kwiecień 2021 – sierpień 2021 – zakup 1 alpaki do terapii
  • Kwiecień 2021 – marzec 2022 – prace remontowe

 

Kompleksowe działania rehabilitacyjne w ramach projektu oparte są na prowadzeniu 10 form terapii:


1. rehabilitacji ruchowej metodą hipoterapii
2. rehabilitacji metodą Integracji Sensorycznej
3. zajęć logopedycznych
4. terapii ręki
5. terapii biofeedback EEG
6. terapii psychologicznej
7. terapii Metodą Dobrego Startu
8. treningu funkcjonowania codziennego
9. warsztatów młodego odkrywcy przyrody
10. alpakoterapii.

Wszystkie te formy rehabilitacji zostały dokładnie przeanalizowane i optymalnie dobrane do naszej najważniejszej metody terapii jaką jest hipoterapia. Wszystkie mają wspólny mianownik – usprawnianie psychomotoryczne, dlatego też wzajemnie korelują ze sobą i się uzupełniają. Istotny jest tutaj kontakt z naturą w postaci zooterapii jak i warsztatów młodego odkrywcy przyrody, gdzie w zajęciach na świeżym powietrzu uczestnicy mogą poznać bliżej przyrodę i odkrywać jej tajniki poprzez obcowanie z nią na terenach zielonych w naszym ośrodku.

Całkowita wartość projektu: 2 531 380,34 PLN
Kwota dofinansowana przez PFRON: 2 276 565,69 PLN

fundacja pociechom wolontariusze
Skip to content