+48 537 24 26 28
+48 530 90 80 90

wydarzenia@pociechom.org.pl

Wybrzeże Puckie 2

Szansa na niezależność – kompleksowe wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością

Projekt jest współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Każda z form rehabilitacji, świadczona przez naszą Fundację, może być bezpłatna. Jest to możliwe m. in. dzięki współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który finansuje nasz projekt: „Szansa na niezależność-kompleksowe wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością”, realizowany w okresie: 01.04.2022-31.03.2025.

Głównym celem projektu jest zwiększenie samodzielności dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, w tym rozwój kompetencji społecznych i funkcji poznawczych oraz poprawa sprawności fizycznej, wzrost poczucia samoakceptacji i samooceny, integracja ze społeczeństwem, zwiększenie otwartości na świat,nabycie umiejętności radzenia sobie z emocjami, przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym oraz aktywizacja społeczna i zwiększenie życiowej zaradności.

Warunkiem udziału w projekcie jest spełnienie kilku kryteriów:

  • posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności
  • zamieszkanie w województwie mazowieckim
  • wiek poniżej 18 roku życia

Zasady rekrutacji::

1. Informacje o rozpoczęciu rekrutacji są zamieszczane na Facebooku, na stronie internetowej Fundacji, na tablicy ogłoszeniowej Fundacji oraz w szkołach integracyjnych i specjalnych.

2. O przyjęciu do projektu decyduje wiek dziecka, miejsce zamieszkania oraz kolejność zgłoszeń.

3. Rejestracja uczestników dokonuje się poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego w biurze Fundacji.

4. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest poprawne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i dokumentów rekrutacyjnych oraz przedłożenie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

W okresie od 1 kwietnia 2022 do 31 marca 2023 zgodnie z poniższym harmonogramem realizujemy pierwszy rok projektu:

  • Kwiecień 2022 – maj 2022 powołanie i rozpoczęcie prac zespołu odpowiedzialnego za realizację projektu, przydział zadań i funkcji
  • Kwiecień 2022 – październik 2022 – rekrutacja beneficjentów projektu
  • Kwiecień 2022 – marzec 2023 – prowadzenie zajęć rehabilitacyjno – terapeutycznych
  • Kwiecień 2022 – marzec 2023 – zakup sprzętu rehabilitacyjnego i materiałów edukacyjno – terapeutycznych
  • Kwiecień 2022– sierpień 2022 – zakup psa do dogoterapii
  • Kwiecień 2022– wrzesień 2022  – adaptacja pomieszczeń do dogoterapii
  • Kwiecień 2022 – marzec 2023 – prace remontowe

Kompleksowe działania rehabilitacyjne w ramach projektu oparte są na prowadzeniu 10 form terapii:
1. rehabilitacji ruchowej metodą hipoterapii
2.  rehabilitacji r metodą alpakoterapii

3.  rehabilitacji metodą dogoterapii

4. rehabilitacji metodą Integracji Sensorycznej

5. zajęć logopedycznych

6. terapii psycchologicznej

7. terapii biofeedback EEG 

8.  terapii ręki 

9. indywidualnego treningu kompetencji społecznych
10. warsztatów przyrodniczych.

Wszystkie te formy rehabilitacji zostały dokładnie przeanalizowane i optymalnie dobrane do naszej najważniejszej metody terapii jaką jest hipoterapia. Wszystkie mają wspólny mianownik – usprawnianie psychomotoryczne, dlatego też wzajemnie korelują ze sobą i się uzupełniają. Istotny jest tutaj kontakt z naturą w postaci zooterapii jak i warsztatów przyrodniczych, gdzie w zajęciach na świeżym powietrzu uczestnicy mogą poznać bliżej przyrodę i odkrywać jej tajniki poprzez obcowanie z nią na terenach zielonych w naszym ośrodku.

Całkowita wartość projektu: 980 846,35 PLN
Kwota dofinansowana przez PFRON: 920 448,00 PLN

godlo polski
flaga polski
Skip to content