+48 537 24 26 28
+48 530 90 80 90
+48 22 870 28 28

wydarzenia@pociechom.org.pl

Wybrzeże Puckie 2, Warszawa

Szansa na niezależność – kompleksowe wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością

Projekt jest współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Każda z form rehabilitacji, świadczona przez naszą Fundację, może być bezpłatna. Jest to możliwe m. in. dzięki współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który współfinansuje nasz projekt: 

„Szansa na niezależność – kompleksowe wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością”, 

realizowany w okresie: 01.04.2022 r.- 31.03.2025 r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie samodzielności dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, w tym rozwój kompetencji społecznych i funkcji poznawczych oraz poprawa sprawności fizycznej, wzrost poczucia samoakceptacji i samooceny, integracja ze społeczeństwem, zwiększenie otwartości na świat, nabycie umiejętności radzenia sobie z emocjami, przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym oraz aktywizacja społeczna i zwiększenie życiowej zaradności.

Warunkiem udziału w projekcie jest spełnienie kilku kryteriów:

 • posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności
 • zamieszkanie w województwie mazowieckim
 • wiek poniżej 18 roku życia

Zasady rekrutacji:

 • Informacje o rozpoczęciu rekrutacji są zamieszczane na Facebooku, na stronie internetowej Fundacji, na tablicy ogłoszeniowej Fundacji oraz w szkołach integracyjnych i specjalnych.
 • O przyjęciu do projektu decyduje wiek dziecka, miejsce zamieszkania oraz kolejność zgłoszeń.
 • Rejestracja uczestników dokonuje się poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego w biurze Fundacji.
 • Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest poprawne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i dokumentów rekrutacyjnych oraz przedłożenie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

W okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. zgodnie z poniższym harmonogramem realizujemy drugi rok projektu:

 • Kwiecień 2023 – maj 2023 powołanie i rozpoczęcie prac zespołu odpowiedzialnego za realizację projektu, przydział zadań i funkcji
 • Kwiecień 2023 – listopad 2023 – rekrutacja beneficjentów projektu
 • Kwiecień 2023 – marzec 2024 – prowadzenie zajęć rehabilitacyjno – terapeutycznych
 • Kwiecień 2023 – marzec 2024 – zakup sprzętu rehabilitacyjnego i materiałów edukacyjno – terapeutycznych
 • Kwiecień 2023 – marzec 2024 – utrzymanie terenu ośrodka i pomieszczeń  terapeutycznych
 • Kwiecień 2023– wrzesień 2023 – zakup konia do hipoterapii
 • Kwiecień 2023 – marzec 2024 – prace remontowe

Kompleksowe działania rehabilitacyjne w ramach projektu oparte są na prowadzeniu 10 form terapii:

 • rehabilitacji ruchowej metodą hipoterapii
 • rehabilitacji metodą alpakoterapii
 • rehabilitacji metodą dogoterapii
 • rehabilitacji metodą Integracji Sensorycznej
 • zajęć logopedycznych
 • terapii psychologicznej
 • terapii biofeedback EEG 
 • terapii ręki 
 • indywidualnego treningu kompetencji społecznych
 • warsztatów przyrodniczych.

Wszystkie te formy rehabilitacji zostały dokładnie przeanalizowane i optymalnie dobrane do naszej najważniejszej metody terapii jaką jest hipoterapia. Wszystkie mają wspólny mianownik – usprawnianie psychomotoryczne, dlatego też wzajemnie korelują ze sobą i się uzupełniają. Istotny jest tutaj kontakt z naturą w postaci zooterapii jak i warsztatów przyrodniczych, gdzie w zajęciach na świeżym powietrzu uczestnicy mogą poznać bliżej przyrodę i odkrywać jej tajniki poprzez obcowanie z nią na terenach zielonych w naszym ośrodku.

Całkowita wartość projektu: 2 140 026,88 PLN
Kwota dofinansowana przez PFRON: 2 013 348,53 PLN

godlo polski
flaga polski
Skip to content