Pomóżmy naszym pociechom

Pomóżmy naszym Pociechom

Nowy projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Będzie on dotyczył świadczenia usług opiekuńczych, terapeutycznych, specjalistycznych usług opiekuńczych, i innych im towarzyszących usług społecznych na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, w tym min. 50% z zaburzeniami psychicznymi, ich opiekunów, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem.

Fundacja Pociechom świadczy pomoc na swoim terenie, na terenie świetlicy oraz w szczególnych przypadkach w miejscu zamieszkania beneficjenta. Projekt zakłada przeprowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci, szkoleń i warsztatów dla opiekunów, a także świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz poradnictwo psychologiczne. Działania są realizowane w ramach tzw. opieki wytchnieniowej dla opiekunów, jak również jako usługa społeczna m.in. zakładająca wsparcie opiekuńcze dla dzieci. Stworzyliśmy bezpieczne miejsce kompleksowego specjalistycznego wsparcia dla dzieci i ich rodzin – Ośrodek Rozwoju Samodzielności Pociech przy ul. Wybrzeże Puckie 2. Miejsce to jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania dzieci i rodziców, którzy muszą jeździć od specjalisty do specjalisty w celu skorzystania ze wsparcia, w różne dni tygodnia w oddalone od siebie miejsca.

1. Zajęcia dla dzieci.

Dzieci uczestniczą w zajęciach indywidualnych: hipoterapii, terapii ręki, terapii psychologicznej, terapii pedagogicznej, integracji sensorycznej. A także w zajęciach grupowych: alpakoterapii, treningu umiejętności społecznych, treningu zastępowania agresji, muzykoterapii, warsztatach komputerowych, warsztatach przyrodniczych, zajęciach integracyjnych i rekreacyjnych. Zajęcia weekendowe odbywają się w godzinach przedpołudniowych. Dzieci w tym czasie mają zagwarantowanego opiekuna, który dba o bezpieczeństwo, potrzeby higieniczne i żywieniowe.

2. Usługi opiekuńcze oraz usługi asystenckie w miejscu zamieszkania.

W ramach zadania świadczone są usługi opiekuńcze, które obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych. Usługi te są zarówno wsparciem dla dzieci, jak i ich opiekunów.  Mogą oni odpocząć od opieki nad dzieckiem i w tym czasie np. wziąć udział w życiu społecznym lub zawodowym. W zależności od zdiagnozowanych potrzeb, opiekunowie świadczą usługi w postaci pomocy w ubieraniu się, spożywaniu posiłków i opiece higienicznej. Są również świadczone usługi asystenckie. Dzieci mogą skorzystać ze wsparcia AOON (Asystenta Osobistego Osoby z Niepełnosprawnością). Celem jest wzrost samodzielności i pewności siebie dzieci, umożliwienie rodzicom realizacji ich planów podczas gdy dzieci są pod opieką AOON. Fundacja chce w ten sposób promować ideę korzystania ze wsparcia AOON przez niepełnosprawne osoby, w tym dzieci. Ważne jest pokazywanie że mogą sobie poradzić w lokalnej społeczności bez opieki, a jedynie z asystenturą AOON.

3. Wsparcie opiekunów w formie szkoleń i poradnictwa psychologicznego.

Celem szkoleń jest podniesienie wiedzy i rozwijanie umiejętności związanych ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym. Są to szkolenia z zakresu: pierwszej pomocy, rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością fizyczną, umysłową i zaburzeniami psychicznymi. Jak również wspieranie samodzielnych zachowań dziecka niepełnosprawnego, problemy wychowawcze, agresja i seksualność dziecka niepełnosprawnego. Fundacja planuje także wesprzeć opiekunów organizując dla nich warsztaty dotyczące godzenia życia rodzinnego z życiem społecznym, zawodowym i edukacją. W ramach nowego projektu opieką jest objętych 40 dzieci i 20 opiekunów.

Istnieje możliwość zapisania się na listę rezerwową.

Warunkiem uczestnictwa dzieci w zajęciach terapeutycznych jest udział rodziców w bloku zajęć specjalnie dla nich przygotowanym.

Kryteria podstawowe:

  • Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i ubóstwem
  • Dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w wieku 3-17 lat mieszkające w Warszawie

Kryteria dodatkowe:

  • Rodziny, u których dochód nie przekracza 150% kryt. dochodowego (na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej
  • Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa 2014-2020
  • Dzieci z zaburzeniami psychicznymi

Aby zapisać się na listę rezerwową, prosimy o kontakt z biurem Fundacji:

+48 530 304 070

a.lewczuk@pociechom.org.pl

osobiście lub pocztą na adres:

Fundacja Pociechom
ul. Wybrzeże Puckie 2
03-301 Warszawa

W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem: 530 30 40 70 lub osobistego w biurze Fundacji.

Całkowita wartość projektu: 2 087 892,00 PLN
Kwota dofinansowana: 1 936 401,00 PLN

Zostań wolontariuszem!

Działania naszej Fundacji i Stajni nie byłyby możliwe bez pracy wolontariuszy. To oni pomagają w opiece nad końmi, wspierają instruktorów, dbają o porządek w stajni, są przy wszelkich wydarzeniach począwszy od wycieczek szkolnych aż po cykliczne imprezy.

POMAGAJ

Fundacja Pociechom prowadzi nieodpłatnie hipoterapię oraz inne formy rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci. Jeśli chcesz, aby tak było nadal – pomóż nam! Możesz dokonać jednorazowej wpłaty lub wspierać nas, co miesiąc.
WSPOMÓŻ

Projekty

Przejrzyj projekty aktualnie prowadzone przez naszą Fundację.
PRZEJRZYJ TERAZ
fundacja pociechom wolontariusze

Zapisz się do naszego Newslettera

Bądź z nami na bieżąco. Dowiedz się o najnowszych wydarzeniach, imprezach organizowanych przez naszą Fundację i innych ciekawych informacjach.
Skip to content