fundacja-pociechom-logo-kolor

+48 537 24 26 28
+48 530 90 80 90
+48 22 870 28 28

wydarzenia@pociechom.org.pl

Wybrzeże Puckie 2, Warszawa

POMÓŻ DZIECIOM

Wasze decyzje o przekazaniu 1,5% podatku mają bardzo realny wpływ na działanie wielu organizacji pożytku publicznego.

Otrzymane 1,5% podatku od wielu lat przeznaczamy na realizację darmowych zajęć terapeutycznych dla dzieci z niepełnosprawnością.

Naszą główną metodą wsparcia jest hipoterapia, czyli forma terapii i rehabilitacji ruchowej, w której dzięki elementom jazdy konnej przywraca się pacjentowi sprawność fizyczną i psychiczną.

Obecnie wykorzystuje się ją między innymi w terapii dziecięcego porażenia mózgowego, przy rehabilitacji osób po amputacjach, u niewidomych, w rehabilitacji osób z problemami psychoruchowymi, spastycznością, niewydolnością mięśnia sercowego, przy chorobie Ranoauda, małogłowiu, stwardnieniu rozsianym i wadach postawy. Od pewnego czasu hipoterapię stosuje się również w leczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi oraz problemami rozwojowymi. Terapeuci i rodzice zaobserwowali jej skuteczność przy zaburzeniach autystycznych, u osób z zespołem Downa, psychozami, upośledzeniem umysłowym, w zaburzeniach zachowania (zwłaszcza wieku dorastania), uszkodzeniach OUN, przy schizofrenii oraz zaburzeniach osobowości.

Hipoterapia przyczynia się do podniesienia sprawności osób z niepełnosprawnością i lepszego funkcjonowania w życiu codziennym, zarówno tych niepełnosprawnych ruchowo, psychicznie jak i umysłowo. Przekazywanie wzorca chodu jest najbardziej unikatowym celem hipoterapii – ruch całego organizmu pacjenta jest odnośnikiem ruchu prawidłowego chodu człowieka. Taki sposób prowadzenia hipoterapii jest wskazany najbardziej dla dzieci i młodzieży chodzących samodzielnie w nieprawidłowym wzorcu, uczących się chodzić oraz siedzących samodzielnie, ale niestabilnie. Pod wpływem ruchu konia następuje odblokowanie tonusu mięśniowego, korekta postawy ciała i usprawnienie ruchu.

Zajęcia hipoterapii przyczyniają się do uspokojenia i wyciszenia pacjentów z zaburzeniami psychicznym. Regulują napięcie mięśniowe, skutkując rozluźnieniem fizycznym i w efekcie tego możliwością wykonania różnorodnych ćwiczeń fizycznych, w tym także bardzo złożonych i unikalnych w całym procesie rehabilitacji osób z niepełnosprawnością.

Dzięki hipoterapii możliwe jest doskonalenie równowagi, koordynacji, orientacji w przestrzeni, schematu własnego ciała, poczucia rytmu. A kontakt z koniem stymuluje i normalizuje czucie powierzchniowe, zwiększa poczucie własnej wartości, zmniejsza zaburzenia emocjonalne oraz rozwija pozytywne kontakty społeczne (koń staje się przyjacielem).

Większość dzieci z niepełnosprawnością, korzystających z hipoterapii, już po kilku tygodniach osiąga postępy w zakresie chodu, równowagi, koordynacji i orientacji w przestrzeni.

Konie potrafią porozumiewać się z dziećmi autystycznymi, a sama hipoterapia ma szerokie zastosowanie w leczeniu autyzmu.

Nie każda forma jazdy konnej to hipoterapia. Zajęcia muszą być prowadzone przez doświadczonego specjalistę. Fundacja Pociechom posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę oraz konie specjalnie przystosowane do hipoterapii. Dzięki temu zapewniamy zajęcia na najwyższym poziomie. 

 

KRS Fundacji Pociechom: 000 00 58 357

WOLONTARIAT PRACOWNICZY

Wolontariat pracowniczy polega na angażowaniu się pracowników firm w działalność na rzecz organizacji społecznych. Pracownicy-wolontariusze świadczą różnego rodzaju prace na rzecz potrzebujących, wykorzystując posiadane umiejętności i zdolności, a jednocześnie rozwijając swoje talenty w innych dziedzinach. Firma wspiera ich w tych działaniach i w zależności od swej kultury organizacyjnej deleguje pracownika, jako wolontariusza w czasie pracy, przekazuje pomoc rzeczową, wsparcie logistyczne lub finansowe. Zapewniamy, że pracownicy lub współpracownicy na pewno mogą bardzo wiele dla nas zrobić. Do zaoferowania mają swoje zawodowe umiejętności, prywatne pasje i wolny czas. Wszystko zależy od pomysłowości i dyspozycyjności osób zainteresowanych podzieleniem się swoim czasem i zdolnościami.

FIRMY

Nasze działania zakładają również partnerstwo na szczeblu lokalnym oraz ogólnokrajowym. Jest ono formą wspierania celów społecznych, na których zależy wielu podmiotom. Pragniemy stworzyć możliwość połączenia swoich celów biznesowych z działalnością charytatywną. Możemy pomóc określić wspólną płaszczyznę działalności komercyjnej i społecznej, dzięki czemu pomoc innym przynosi nie tylko satysfakcję, ale również zysk.

Mamy nadzieję, że wśród poniższych propozycji znajdziesz te, które najlepiej wpisują się w charakterystykę Twojej działalności.

Wszystkie darowizny od naszych darczyńców są przeznaczone na cele statutowe Fundacji. Uzyskane w ten sposób pieniądze wydajemy na utrzymanie naszych koni, Pasieki dla Pociech, rozwijania programu rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, warsztaty organizowane w naszej Fundacji i na nowe projekty takie jak Klub Młodzieżowy „Podkowa” oraz alpakoterapia, a także wiele innych.

Skip to content