+48 537 24 26 28
+48 530 90 80 90
+48 22 870 28 28

wydarzenia@pociechom.org.pl

Wybrzeże Puckie 2, Warszawa

„Świat dostępny dla wszystkich – rozwój kompetencji społecznych i funkcji poznawczych u osób z niepełnosprawnością”

Projekt jest współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Każda z form rehabilitacji, świadczona przez naszą Fundację, może być bezpłatna. Jest to możliwe m. in. dzięki współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który współfinansuje nasz projekt:

„Świat dostępny dla wszystkich – rozwój kompetencji społecznych i funkcji poznawczych u osób z niepełnosprawnością” realizowany w okresie: 01.04.2021-31.03.2024.

Głównym celem projektu był rozwój kompetencji społecznych i funkcji poznawczych u osób
z niepełnosprawnością, niwelowanie dysfunkcji i rozwój kompetencji, lepsze funkcjonowanie w życiu codziennym, większa aktywność w życiu społecznym nabycie umiejętności radzenia sobie z emocjami, integracja ze społeczeństwem, zwiększenie otwartości na świat. Warunkiem udziału w projekcie było spełnienie kilku kryteriów:

 • posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności
 • zamieszkanie w województwie mazowieckim
 • wiek poniżej 18 roku życia

Zasady rekrutacji:

 • Informacje o rozpoczęciu rekrutacji były zamieszczane na Facebooku, na stronie internetowej Fundacji, na tablicy ogłoszeniowej Fundacji oraz w szkołach integracyjnych i specjalnych.
 • O przyjęciu do projektu decydował wiek dziecka, miejsce zamieszkania oraz kolejność zgłoszeń.
 • Rejestracja uczestników dokonywała się poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego w biurze Fundacji.
 • Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie było poprawne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i dokumentów rekrutacyjnych oraz przedłożenie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 • orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

W okresie od 1 kwietnia 2023 do 31 marca 2024 r. zgodnie z poniższym harmonogramem realizowaliśmy trzeci rok projektu:

 • Kwiecień 2023 – maj 2023 – powołanie i rozpoczęcie prac zespołu odpowiedzialnego za realizację projektu, przydział zadań i funkcji
 • Kwiecień 2023 – grudzień 2023 – rekrutacja beneficjentów projektu
 • Kwiecień 2023 – marzec 2024 – prowadzenie zajęć rehabilitacyjno – terapeutycznych
 • Kwiecień 2023 – marzec 2024 – zakup sprzętu rehabilitacyjnego i materiałów edukacyjno – terapeutycznych
 • Kwiecień 2023 – marzec 2024 – prace remontowe
 • Czerwiec 2023- styczeń 2024 – zakup wyposażenia do sal terapeutycznych

Kompleksowe działania rehabilitacyjne w ramach projektu oparte były na prowadzeniu 7 form terapii:

 • Psychoedukacja
 • Terapia psychologiczna 
 • Trening poznawczo-behawioralny 
 • Trening Umiejętności Społecznych 
 • Indywidualny Trening Kompetencji Społecznych
 • Terapia logopedyczna 
 • Trening Komunikacji Funkcjonalnej/Trening komunikacji alternatywnej.

Wszystkie formy wsparcia zakładane w projekcie były ukierunkowane na żmudny proces niwelowania dysfunkcji i rozwijania różnych kompetencji podopiecznych a w rezultacie większej samodzielności uczestników projektu, lepszego ich funkcjonowania w życiu codziennymi i większej aktywności w życiu społecznym.

Poniżej przedstawiamy informacje o działaniach w ramach poszczególnych form wsparcia
w okresie: 1.04.2023 – 31.03.2024 roku

 1. Psychoedukacja: zrealizowaliśmy 955 godz. obejmując wsparciem 36 osób;
 2. Terapia psychologiczna: zrealizowaliśmy 1000 godz., pracując z 38 dziećmi;
 3. Trening poznawczo – behawioralny: zrealizowaliśmy 884 godz. wsparcia udzielonego 16 beneficjentom;
 4. Trening Umiejętności Społecznych: zrealizowaliśmy 796,5 godz. wsparcia udzielonego 36 beneficjentom;
 5. Indywidualny Trening Kompetencji Społecznych: zrealizowaliśmy 964,5 godz. wsparcia dla 31 beneficjentów;
 6. Terapia logopedyczna: terapeuci zrealizowali 670 godz. wsparcia, pracując z 33 dziećmi;
 7. Trening Komunikacji Funkcjonalnej: zrealizowaliśmy 229 godz. wsparcia udzielonego 6 beneficjentom.

Nasz projekt „Świat dostępny dla wszystkich – rozwój kompetencji społecznych
i funkcji poznawczych u osób z niepełnosprawnością”,
dobiegł końca. Był to czas wzmożonej pracy i wysiłku, ale jednocześnie pełen pozytywnej energii i satysfakcji. Zaowocowało to wieloma sukcesami terapeutycznymi, nawiązaniem przyjaźni i więzi oraz niezliczoną ilością radosnych uśmiechów na buziach dzieci.

Całkowita wartość projektu 1 562 834,18 zł

Kwota dofinansowana przez PFRON 1 482 242,19 zł

godlo polski
flaga polski
Skip to content