fundacja-pociechom-logo-kolor

+48 537 24 26 28
+48 530 90 80 90
+48 22 870 28 28

wydarzenia@pociechom.org.pl

Wybrzeże Puckie 2, Warszawa

„Świat dostępny dla wszystkich – rozwój kompetencji społecznych i funkcji poznawczych u osób z niepełnosprawnością”

Projekt jest współfinansowany  przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Każda z form rehabilitacji, świadczona przez naszą Fundację, może być bezpłatna. Jest to możliwe m. in. dzięki współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który współfinansuje nasz projekt:

„Świat dostępny dla wszystkich – rozwój kompetencji społecznych i funkcji poznawczych u osób z niepełnosprawnością”
realizowany w okresie: 01.04.2021-31.03.2024.

Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji społecznych i funkcji poznawczych u osób z niepełnosprawnością, niwelowanie dysfunkcji i rozwój kompetencji, lepsze funkcjonowanie  w życiu codziennym, większa aktywność w życiu społecznym nabycie umiejętności radzenia sobie z emocjami, integracja ze społeczeństwem, zwiększenie otwartości na świat. Warunkiem udziału w projekcie jest spełnienie kilku kryteriów:

 • posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności
 • zamieszkanie w województwie mazowieckim
 • wiek poniżej 18 roku życia

Zasady rekrutacji:

 • Informacje o rozpoczęciu rekrutacji są zamieszczane na Facebooku, na stronie internetowej Fundacji, na tablicy ogłoszeniowej Fundacji oraz w szkołach integracyjnych i specjalnych.
 • O przyjęciu do projektu decyduje wiek dziecka, miejsce zamieszkania oraz kolejność zgłoszeń.
 • Rejestracja uczestników dokonuje się poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego w biurze Fundacji.
 • Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest poprawne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i dokumentów rekrutacyjnych oraz przedłożenie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

W okresie od 1 kwietnia 2023 do 31 marca 2024 zgodnie z poniższym harmonogramem realizujemy trzeci rok projektu:

 • Kwiecień 2023 – maj 2023 – powołanie i rozpoczęcie prac zespołu odpowiedzialnego za realizację projektu, przydział zadań i funkcji
 • Kwiecień 2023 – grudzień 2023 – rekrutacja beneficjentów projektu
 • Kwiecień 2023 – marzec 2024 – prowadzenie zajęć rehabilitacyjno – terapeutycznych
 • Kwiecień 2023 – marzec 2024 – zakup sprzętu rehabilitacyjnego i materiałów edukacyjno – terapeutycznych
 • Kwiecień 2023 – marzec 2024 – prace remontowe
 • Czerwiec 2023- styczeń 2024 – zakup wyposażenia do sal terapeutycznych

Kompleksowe działania rehabilitacyjne w ramach projektu oparte są na prowadzeniu 7 form terapii:

 • Psychoedukacja
 • Terapia psychologiczna 
 • Trening poznawczo-behawioralny 
 • Trening Umiejętności Społecznych 
 • Indywidualny Trening Kompetencji Społecznych 
 • Terapia logopedyczna 
 • Trening Komunikacji Funkcjonalnej/Trening komunikacji alternatywnej

Wszystkie formy wsparcia zakładane w projekcie są ukierunkowane na żmudny proces niwelowania dysfunkcji i rozwijania różnych kompetencji podopiecznych a w rezultacie większej samodzielności uczestników projektu, lepszego ich funkcjonowania w życiu codziennymi większej aktywności w życiu społecznym.

Całkowita wartość projektu  1 562 834,18 zł

Kwota dofinansowana  przez PFRON 1 482 242,19 zł

godlo polski
flaga polski

Wyślij zgłoszenie


Skip to content