fundacja-pociechom-logo-kolor

+48 537 24 26 28
+48 530 90 80 90
+48 22 870 28 28

wydarzenia@pociechom.org.pl

Wybrzeże Puckie 2, Warszawa

Klub Młodzieżowy podkowa

Numer naboru: RPMA.09.02.01-IP.01-14-062/17
Numer wniosku:
RPMA.09.02.01-14-a144/18

Beneficjent: Fundacja Pociechom

Tytuł Projektu: Klub Młodzieżowy Podkowa

Cel Projektu: Zwiększenie wsparcia w postaci działań z zakresu włączenia społ. dla 30 dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i/lub opiekunów prawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawa, w okresie 01.08.2018-31.10.2020. Projekt zakłada również wsparcie 30 rodziców i/lub opiekunów prawnych dzieci i młodzieży biorących udział w Projekcie przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych należących do grupy opiekunów prawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Łączna liczba uczestników Projektu to 60 osób w tym 35 Kobiet i 25 Mężczyzn.

Planowane efekty Projektu: Zwiększenie wsparcia w postaci działań z zakresu włączenia społ. dla 30 dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i/lub opiekunów prawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawa, w okresie 01.08.2018-31.10.2020.

 

Wartość projektu i wkład Funduszy Europejskich:
Wartość projektu: 1.079.653,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1.004.077,47 zł

Projekt zakończony
Zgodnie z obowiązkiem realizacji kryterium trwałości w związku z realizacją projektu nr RPMA.09.02.01-14-a144/18, oświadczamy iż Beneficjent Fundacja Pociechom oferuje obecnie wsparcie w ramach: 1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu – 30 osób. 2. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu – 30 osób.

fundacja pociechom wolontariusze

Zapisz się do naszego Newslettera

Bądź z nami na bieżąco. Dowiedz się o najnowszych wydarzeniach, imprezach organizowanych przez naszą Fundację i innych ciekawych informacjach.
Skip to content