Klub Młodzieżowy podkowa

Numer naboru: RPMA.09.02.01-IP.01-14-062/17
Numer wniosku:
RPMA.09.02.01-14-a144/18

Beneficjent: Fundacja Pociechom

Tytuł Projektu: Klub Młodzieżowy Podkowa

Cel Projektu: Zwiększenie wsparcia w postaci działań z zakresu włączenia społ. dla 30 dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i/lub opiekunów prawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawa, w okresie 01.08.2018-31.10.2020. Projekt zakłada również wsparcie 30 rodziców i/lub opiekunów prawnych dzieci i młodzieży biorących udział w Projekcie przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych należących do grupy opiekunów prawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Łączna liczba uczestników Projektu to 60 osób w tym 35 Kobiet i 25 Mężczyzn.

Planowane efekty Projektu: Zwiększenie wsparcia w postaci działań z zakresu włączenia społ. dla 30 dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i/lub opiekunów prawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawa, w okresie 01.08.2018-31.10.2020.

 

Wartość projektu i wkład Funduszy Europejskich:
Wartość projektu: 1.079.653,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1.004.077,47 zł

Projekt zakończony
Zgodnie z obowiązkiem realizacji kryterium trwałości w związku z realizacją projektu nr RPMA.09.02.01-14-a144/18, oświadczamy iż Beneficjent Fundacja Pociechom oferuje obecnie wsparcie w ramach: 1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu – 30 osób. 2. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu – 30 osób.

POMAGAJ

Fundacja Pociechom nieodpłatnie prowadzi hipoterapię oraz inne formy rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci. Jeśli chcesz, aby tak było nadal – pomóż nam! Możesz dokonać jednorazowej wpłaty lub wspierać nas, co miesiąc.
WSPOMÓŻ

Projekty

Przejrzyj aktualnie projekty prowadzone przez naszą Fundację.
PRZEJRZYJ TERAZ
fundacja pociechom wolontariusze

Zapisz się do naszego Newslettera

Bądź z nami na bieżąco. Dowiedz się o najnowszych wydarzeniach, imprezach organizowanych przez naszą Fundację i innych ciekawych informacjach.
Skip to content