„Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością” – edycja 2022 

Fundacja Pociechom zaprasza opiekunów niepełnosprawnych dzieci do lat 16 do skorzystania z opieki wytchnieniowej. My zapewniamy bezpłatną, profesjonalną opiekę Waszym Pociechom, a Wy możecie odetchnąć lub zająć się swoimi sprawami.

Oferując opiekę wytchnieniową chcemy wesprzeć Was, rodziców i opiekunów niepełnosprawnych dzieci, którzy na co dzień nie mają zbyt wiele czasu dla siebie. Usługi opieki wytchnieniowej oferowane w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością” są bezpłatne.

W ramach programu możemy Wam zapewnić do 240 godzin opieki wytchnieniowej w formie dziennej i do 14 dni w formie całodobowej.

Kto może skorzystać z opieki wytchnieniowej?:

1. Warunkiem skorzystania z usługi opieki wytchnieniowej jest zamieszkiwanie członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowanie całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną.
2. Oferta jest skierowana głównie do osób zamieszkujących na terenie m.st. Warszawy, chociaż możliwy jest również udział uczestników z gmin ościennych.
3. Decyzja o przyznaniu opieki wytchnieniowej podejmowana będzie na podstawie analizy stanu samodzielności (według skali FIM) i sytuacji życiowej osoby niepełnosprawnej oraz członków ich rodzin lub opiekunów. W pierwszej kolejności uwzględnione zostaną potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności, które:
a) ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) lub
b) wymaga wysokiego poziomu wsparcia (dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) lub
c) stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.
4. Zgłoszenia Uczestników do Programu będą przyjmowane osobiście, telefonicznie, listownie, za pomocą poczty elektronicznej lub za pomocą formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej. Rekrutacja odbywać się będzie w sposób ciągły na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością” – edycja 2022
Do Karty zgłoszenia należy obligatoryjnie dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

Link do pobrania karty TUTAJ.

Warunkiem skorzystania z programu będzie podpisanie klauzuli informacyjnej RODO w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością”.

Link pod, którym można się zapoznać z klauzulą informacyjną TUTAJ.

6. Termin realizacji opieki wytchnieniowej: 01.01.2022 – 31.12.2022.

REJESTRACJA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

  Wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz orzeczenie o niepełnosprawności należy przynieść do biura Fundacji po uprzednim kontakcie telefonicznym i umówieniem spotkania z pracownikiem biura Fundacji pod numerem 537 24 26 28 lub 22 870 28 28.

  DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
  FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
  „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2022

  Całkowita wartość projektu: 1 269 180 PLN
  Kwota dofinansowana: 1 269 180 PLN

  POMAGAJ

  Fundacja Pociechom prowadzi nieodpłatnie hipoterapię oraz inne formy rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci. Jeśli chcesz, aby tak było nadal – pomóż nam! Możesz dokonać jednorazowej wpłaty lub wspierać nas, co miesiąc.
  WSPOMÓŻ

  Projekty

  Przejrzyj projekty aktualnie prowadzone przez naszą Fundację.
  PRZEJRZYJ TERAZ
  fundacja pociechom wolontariusze

  Zapisz się do naszego Newslettera

  Bądź z nami na bieżąco. Dowiedz się o najnowszych wydarzeniach, imprezach organizowanych przez naszą Fundację i innych ciekawych informacjach.
  Skip to content