fundacja-pociechom-logo-kolor

+48 537 24 26 28
+48 530 90 80 90
+48 22 870 28 28

wydarzenia@pociechom.org.pl

Wybrzeże Puckie 2, Warszawa

Klub Młodzieżowy Podkowa

Nasz Klub Młodzieżowy Podkowa rozpoczyna swoją działalność od 1 sierpnia 2018 roku. Jest to nasz najnowszy projekt, który kierujemy do:

  • dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawa
  • rodziców i/lub opiekunów prawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych

Wsparcie adresowane będzie w pierwszej kolejności do rodzin doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego o którym jest mowa w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR”.

Oferujemy w zależności od zdiagnozowanych potrzeb:

  • Opiekę w specjalistycznej świetlicy środowiskowej od poniedziałku do piątku w godzinach 15-19
  • Zajęcia i terapie rozwijające kluczowe kompetencje w procesie uczenia się wynikające z zaleceń PEiR z dnia 18.12.2006r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE)
  • Zajęcia z końmi i wyjścia kulturalne
  • Specjalistyczne poradnictwo rodzinne, w tym poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne i socjalne oraz terapię rodzinną.

Oferujemy także pomoc w kompletowaniu dokumentacji rekrutacyjnej.

Projekt współfinansowany jest ze środków PFRON. Zapraszamy do przedstawiania ofert w prowadzonych procesach zakupowych.

dziewczyny-na-koniach-fundacja-pociechom
dziewczynka-i-kon-fundacja-pociechom

Zostań wolontariuszem!

Działania naszej Fundacji i Stajni nie byłyby możliwe bez pracy wolontariuszy. To oni pomagają w opiece nad końmi, wspierają instruktorów, dbają o porządek w stajni, są przy wszelkich wydarzeniach począwszy od wycieczek szkolnych aż po cykliczne imprezy.
fundacja pociechom wolontariusze

Zapisz się do naszego Newslettera

Bądź z nami na bieżąco. Dowiedz się o najnowszych wydarzeniach, imprezach organizowanych przez naszą Fundację i innych ciekawych informacjach.
Skip to content